3 oktober 2022

Nieuws, media en internetradio

Nieuwsfeiten, DAB+, radio en internet.

Nieuwsfeiten.com – Disclaimer

Nieuwsfeiten

Happy Complotter:-

Disclaimer:-  Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Nieuwsfeiten.com niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site.
Nieuwsfeiten.com is een parodie op het nieuws en alle inhoud die het publiceert is satirisch van aard.

Geen enkele inhoud mag als waarheidsgetrouw worden beschouwd en geen enkele verwijzing naar een individu, bedrijf of militaire eenheid tracht kwaadwilligheid of emotionele schade toe te brengen.

Foto’s: Indien u een probleem heeft met een foto of het auteursrecht wordt volgens u geschonden laat ons dit weten en deze wordt verwijderd.
e-mail: emission@live.nl.

Nieuwsfeiten.com

 

Nieuwsfeiten.com aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.
Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze website, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster of de internetprovider.

Nieuwsfeiten.com kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

De Happy complotter oftewel http://nieuwsfeiten.com/   kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Nieuwsfeiten.com is politiek neutraal dog rechtvaardig.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast.

Nieuwsfeiten.com behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES: Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites.

Nieuwsfeiten.com is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens.

Nieuwsfeiten.comgeeft nieuws met een kleine waarheidsfactor. De waarheid van onze berichten ligt tussen de 0% – 100%.

Nieuwsfeiten.com – Disclaimer.

Ip adres:

Indien u een bericht of opmerking plaats wordt uw ip adres opgeslagen. U bent zich hiervan bewust en geeft toestemming om uw ip adres op te slaan door deze website.

Deze website doet niets met uw ip adres.

Over cookies en de AVG wet klik hier.

Lees ook:
Wil de Pijper ziet Niburu van uit Barendrecht. Lees.
Wat heeft Nostradamus 2020, corona en Niburu met elkaar te maken. Lees…
Middenstand Barendrecht naar de kloten door corona. Lees…
Nostradamus voorspelde corona. Lees…
Al Gore en Greta Thunberg balen. Corona is ze voor. Lees…
Hoe dan ook in deze kut tijd kunnen we wel wat vrolijke muziek gebruiken.
Luister naar vrolijke muziek op Happy Music Radio.

Nieuwsfeiten.com schrijft over Nostradamus, ufo’s, buitenaards, politiek en meer.  Nieuwsfeiten.com- Disclaimer

 

 

aan de andere kant.
aan de ene kant.
aangenomen dat.
aangezien.
al met al.
alleen als.Barendrecht.
als (gevolg (van)).
als laatste. Barendrecht.
anders gezegd.
anderzijds.
daar staat tegenover.
daardoor.
daarentegen.
daarmee.
daarna.
daarnaast.
daarom.
daartoe.
desondanks.
doch.
door middel van.
doordat.