Middenstand Barendrecht houdt adem in door corona virus.

China corona

Chinezen vreten alles.

Middenstand BarendrechtMiddenstand Barendrecht:- Wereldwijd zijn meer dan 600.000 besmettingen vastgesteld met het corona virus.
Ruim 28.000 patiënten bezweken aan de gevolgen van het goedje.
Alleen al in Nederland  gaven er tot aan zondag 29 maart 771 de geest.
Ook aan dit leed kan Barendrecht zich niet onttrekken.
Het M.K.B. in Barendrecht krijgt rake klappen nadat sommige winkels vrijwillig dan wel op advies van hun branchevereniging de deuren moesten sluiten.
Buiten het feit dat voor een hoop ondernemers in Barendrecht geldt dat hun onderneming een kind van hun is dat momenteel wordt afgepakt komt er
financieel ook het een en ander bij kijken.
Vele ondernemers hebben geen of nauwelijks een achterdeurtje doordat deze gigantisch uitgenomen worden door de regering Rutte.

 

IC bedden tekort:- Negen jaar Rutte heeft niet alleen gezorgd voor een halvering van de Nederlandse ziekenhuis bedden, zodat we deze nu tekort komen maar Rutte heeft voor de ondernemer veel stress opgeleverd.
Het alsmaar verhogen van de loonbelasting, pensioenafdracht,  huren, energie als ook het eindeloze melkkoetje zoals de O.Z.B. zaakbelasting is een reden tot paniek voor de Barendrechtse ondernemers.
Het is nauwelijks meer te doen mede dankzij de aankopen op het internet.

Europese unie:- Het geld moet ergens vandaan komen om bepaalde niet te redden, oorlog zuchtige, onderontwikkelde bevolkingsgroepen de financieren, desnoods aan de andere kant van de wereld.
Ook onze geweldige EU kost een hoop centen.
Sigaar uit eigen doosch:- Snelle hulp is geboden daar anders de ondernemer die geen spaargeld heeft zijn of haar deuren voor altijd moet sluiten.
Een ieder die weet hoe de economie en politiek in elkaar zit dat deze gelden vroeg of laat zullen moeten worden teruggehaald.
Uiteraard gaat dit , zoals altijd komen van uit de burger.
Zelfs nu, op dit moment blijft het onder druk zetten van de Nederlandse belastingbetaler voortduren.
Men kan in België tanken voor 50 cent per liter, hier is de brandstof wel ietsje goedkoper geworden maar nog altijd ver boven de euro.

Nu maar eens het voordeel van de twijfel geven aan Rutte.

Goede hoop:- Laten we er van uitgaan dat Rutte deze keer wel woord houdt en de ondernemers gaat steunen zonder addertje onder het gras.
In maart 2020 maakte het kabinet maatregelen bekend om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen.
Het gaat om de nieuwe regeling Tegemoetkoming schade COVID-19 en om verruiming van bestaande regelingen:
BMKB-regeling, Garantie Ondernemersfinanciering, Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL) en de SET.
Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)?

Radio BarendrechtOndanks deze moeilijke tijden is er sowieso lekkere muziek te beluisteren via ‘Happy Music Radio’.

Schade:- Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland?
Dan kunt u via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen. Zie hier.
De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes.
SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en de code geeft aan wat de hoofdactiviteit van een bedrijf is.
De SBI-code bestaat uit 4 of 5 cijfers.
Uw bedrijf moet op 15 maart 2020 met deze hoofdactiviteit ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK.
Tijdens de aanvraag moet u de SBI-code van uw hoofdactiviteit selecteren. Via KVK kunt u uw SBI-code hoofdactiviteit opvragen.

Om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming schade COVID-19, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Uw onderneming is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • In uw onderneming werken maximaal 250 personen. Dit blijkt uit de inschrijving in het KVK Handelsregister.
 • De hoofdactiviteit van uw onderneming is op 15 maart 2020 geregistreerd onder een van de vereiste KVK SBI-codes.
 • Uw onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland.
 • Dit vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister.
 • Niet-horecaondernemingen verklaren ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren.
 • Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren dus niet gelijk zijn aan het vestigingsadres.
 • Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30.
 • Zij verklaren in elk geval één horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan vestigingsadres.
 • De tegemoetkoming is eenmalig € 4.000 per onderneming.
 • De tegemoetkoming is dus niet per vestiging.
 • U geeft bij de aanvraag een bankrekeningnummer op dat op naam van de onderneming staat.
 • Uw onderneming is niet failliet.
 • Uw onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.
 • U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te verwachten van ten minste € 4.000.
 • U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten te verwachten.
 • Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.
 • U verklaart dat u over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun heeft ontvangen (de-minimisverordening).
 • Heeft uw onderneming het gehele bedrag van € 200.000 al uitgeput? Dan komt u niet in aanmerking voor de regeling.
 • Uw onderneming verklaart geen overheidsbedrijf te zijn.

Bekijk het aanvraagproces: van voorbereiden en aanvragen, tot wat er na uw aanvraag gebeurt.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers Barendrecht (Tozo)

Het kabinet neemt een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van die maatregelen.

De Tozo regeling voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.
Kijk voor het doen van een melding voor deze regeling op deze website op de pagina Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en meer informatie over de regeling op website van de Rijksoverheid.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Heeft u werknemers en verwacht u een omzetverlies van minimaal 20%?

Dan kunt u via de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen.

Dit is maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies.

Kijk voor meer informatie over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voro Werkbehoud (NOW) op de website van het Ondernemersplein.

Nooduitkering op minimumniveau:-

Ook dit is voor de Barendrechtse ondernemers soms een noodoplossing om toch brood op de plank te hebben. Meer info zie hier

De ondernemers in Barendrecht maar ook daarbuiten veel steun toegewenst in deze bizarre tijden.

Lees ook:

Wat heeft Nostradamus 2020, corona en Niburu met elkaar te maken. Lees…
Middenstand Barendrecht naar de kloten door corona. Lees…
Nostradamus voorspelde corona. Lees…
Al Gore en Greta Thunberg balen. Corona is ze voor. Lees…
Hoe dan ook in deze kut tijd kunnen we wel wat vrolijke muziek gebruiken.
Luister naar vrolijke muziek op Happy Music Radio.