Klaas Dijkhoff het wachtgeld meneertje. VVD en moraal, is dit een match?

Als dit geen juridische fraude is dan is het een morele fraude. Maar ja, VVD en moraal…

Icon nieuws barendrecht
Klaas
Foto: NPO

Klaas Dijkhoff krijgt elk jaar 37.000 euro wachtgeld:-
“Schat, heb je, zoals ik je vroeg, de vuilcontainer aan de straat gezet?
“Ik sluit niet uit dat er zo’n gesprek heeft plaatsgevonden, maar ik herinner het me niet.”
“Ik heb er althans geen actieve herinnering aan.”
Dit zou zomaar weer een vreemde uitspraak kunnen zijn van een VVD-er.

 

Hypocriet:- Dijkhoff vond dat je iets moest presteren om bijstand te krijgen.
Wachtgeld ontvangen terwijl je al een nieuwe baan hebt is even absurd als een bijstandsuitkering blijven krijgen terwijl je al nieuw werk hebt.
Net als wachtgeld, is een bijstandsuitkering een overbrugging naar betaald werk.
Klaas Dijkhoff de man die ook een idee heeft voor mensen in de bijstand.

Als dit geen juridische fraude is dan is het een morele fraude. Maar ja, VVD en moraal…

Zo zie je maar hoe nodig een nieuwe omroep nodig is  zodat mensen zoals Ybeltje en Ingrid hun verhaal kwijt kunnen.
Hierdoor krijgen de burgers hopelijk meer inzicht in de werkwijze bij de huidige politieke partijen zoals nu weer
Dijkhoff met zijn wachtgeld. Overigens bezoeken buitenaardsen het ISS in de ruimte.

Dijkhoff geeft wachtgeld van 37.000 euro per jaar niet terug: ‘Ik hou me aan de wet’

Goed zo:- Andere Kamerleden die minister zijn geweest, hebben het wachtgeld geweigerd.
Zoals PvdA’ers Lilianne Ploumen en Lodewijk Asscher.

Blog denieuwezuil.nl:- De opstelling van Dijkhoff deugt van geen kant. Hij beroept zich weliswaar op een regeling die is aangenomen in de Kamer, maar hij weet dat dit wachtgeld is bedoeld om te wachten, wat hij niet doet, want hij is gewoon actief als Kamerlid. Van Bolkestein kennen we al zijn gesjoemel van destijds, het briefje ‘Beste Els’: dit wachtgeld is kennelijk een vervolgstap van het ‘randjes opzoeken’. Het is ronduit schandalig dat een dienstdoend afgevaardigde van de VVD de grondbeginselen van de partij en de moraal in dit land met voeten treedt.

De moraal die Dijkhoff hanteert als het om zijn eigen inkomsten gaat, staat in schril contrast met de lijn die de VVD al decennialang volgt. Nederland is geen land van uitkeringen, maar van hard werken voor je geld. Nu blinken de bezigheden van Kamerleden toch al niet uit in ongebreidelde zucht naar arbeid (meer voor het slaafs volgen van onbekende voorlieden) maar dit slaat natuurlijk alles.

Sinds Rutte aantrad, op instigatie van toenmalig partijvoorzitter Opstelten, is het bergafwaarts gegaan met de VVD. De partij wordt geteisterd door schandalen die telkens één bijzonder kenmerk hebben: graaien. Precies: hoe is Dijkhoff de aangewezen man om een kentering in te zetten?

Aartsbisschop Wim Eijk van Utrecht, de hoogste rooms-katholieke geestelijke in Nederland, noemde deze VVD’er een ‘kleinzielige hyperindividualist’. Eijk nam het in een interview met de GelderlanderDijkhoff kwalijk dat hij het geloof zou willen terugdringen tot achter de voordeur. Bovendien zou Dijkhoff, volgens Eijk, op een partijcongres hebben gezegd: “We kunnen de kerken niet verbieden, maar het is goed dat ze geleerd hebben een toontje lager te zingen.”

Wat Dijkhoff vooral stoorde bleek de negatieve toon van Eijk: “de afkeer, de bitterheid en de trappen na, zonder zelfreflectie die ik in uw woorden proef.”

Maar nu, hierop terugblikkend, wat is dan de morele autoriteit nog van dit verhaal? Doe dit land een plezier: ga weg. Evenwel zal de geschiedenis evengoed en desondanks en hard over u oordelen.

Aanvulling zaterdag 30 november 2019:- Minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken bekijkt of de wachtgeldregeling voor ex-bewindspersonen aangepast moet worden. Nu hebben voormalig ministers en staatssecretarissen recht op aanvulling van hun salaris als ze een nieuwe baan krijgen.