15 augustus 2022
Door u het laatst gelezen. » Nieuws » Laatste nieuws » Daklozen:- Onder VVD is het aantal daklozen gestegen van naar 40.000.