14 augustus 2022
Door u het laatst gelezen. » Propaganda » Niet op N.O.S. » Bitcoin verbruikt per transactie meer elektriciteit dan huishouden in 2 mnd.