Gaat zonne energie ons redden in dit kutklimaat?

10-03-2023 - In het hart van Turkije ligt de Karapinar Solar Power Plant, de grootste zonne-energiecentrale van Europa. Dit levert nog geen 1% op van wat nodig is. Hoe in Nederland dan met dit kutweer?
Zonne energie

Gaat zonne energie ons redden in dit kutklimaat?

Te weinig opbrengst:-

In het hart van Turkije ligt de Karapinar Solar Power Plant, de grootste zonne-energiecentrale van Europa.
Met een capaciteit van maar liefst 1400 MW kan deze centrale energie leveren aan meer dan een miljoen huishoudens en bedrijven in Turkije.
Dit klinkt voor de groene deugers als muziek in de oren maar vergeet niet dat dit immens grote veld maar één procent opbrengt van de gehele behoefte in Turkeije.
Deze imposante installatie bevindt zich op een oppervlakte van 2600 voetbalvelden en heeft een jaarlijkse opbrengst van 3 TWh.

De Karapinar Solar Power Plant is gelegen in het district Karapinar in de provincie Konya.
Het werd in maart 2020 in gebruik genomen en werd gebouwd door het consortium Kalyon Group en Hanwha Q Cells.
Het project werd gefinancierd door de Turkse overheid, en het is een belangrijke mijlpaal in hun streven om meer schone energie te genereren en hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.
De grootte van deze zonne-energiecentrale is indrukwekkend en illustreert de groeiende trend van hernieuwbare energie in Turkije en Europa als geheel.
De capaciteit van de Karapinar Solar Power Plant is ongeveer 100 keer groter dan het grootste zonnepark in Nederland, dat slechts een oppervlakte van 1,3 vierkante kilometer beslaat.
Als we het oppervlak van de zonne-energiecentrale van Karapinar vergelijken met het totale landoppervlak van Turkije, dan is het percentage verwaarloosbaar klein, namelijk slechts 0,00017%.
Dit geeft aan dat er nog veel potentieel is om meer van dergelijke projecten te ontwikkelen en uit te breiden in het land.

Altijd kutweer in Nederland:-

Het feit dat de zon in Turkije meer energie afgeeft dan in Nederland betekent dat de opbrengst van de Karapinar Solar Power Plant per MW ook hoger is.
Het is echter belangrijk op te merken dat de verschillen in zonlichtintensiteit van regio tot regio en van seizoen tot seizoen kunnen variëren. Desalniettemin blijft de Karapinar Solar Power Plant een indrukwekkend voorbeeld van de potentie van zonne-energie, en de bijdrage die dit type hernieuwbare energie kan leveren aan de energietransitie van Turkije en de rest van Europa.
In de toekomst zullen we waarschijnlijk nog meer van deze gigantische zonne-energiecentrales zien verschijnen in heel Europa en de wereld.
Deze ontwikkelingen zijn van cruciaal belang voor het verminderen van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het verminderen van onze uitstoot van broeikasgassen, en ze zullen een belangrijke rol spelen in het bereiken van onze klimaatdoelstellingen.

GroenLinks:-

Het enige wat de coalitiepartijen nog verbindt, is het regeerakkoord, maar Jesse Klaver, leider van GroenLinks, pleit voor een herziening van deze lang bevochten deal omwille van het klimaat.
Samen met de PvdA eist GroenLinks dat het kabinet meer ambitie toont op het gebied van klimaat, we hebben als burger geld zat en Jesse verzint wel weer iets om geld uit je zak te kloppen.
Windmolens in de Noordzee waardoor vissen uitsterven en op land waarbij vogels zich doodvliegen is geen probleem voor Jesse Feras Klaver.
Het Nederlandse stroomnet is verouderd en niet op deze nieuwe techniek berekend.
Beter dode vogels en vissen dan dat er een kutplantje op de heide uitsterft door de zogenaamde stiksof uitsoot...

Slimme keuze:-

Echte klimaatactivisten kiezen voor kernenergie.

Lees ook:
Sigrid Kaag nieuwe Minister President.
Of het gezeik over de lock-down files die in Engeland voor opschudding zorgt.
De geheime sms-jes van Hugo en Markie.

Minister Kuipers houdt rekening met flinke stijging zorgkosten.